بارگذاری

بازدید جناب آقای دکتر قاسمی ، سفیر محترم گرجستان در ایران از بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی ساختمان اصفهان

در طی برگزاری بیست و سومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اصفهان که همزمان با افتتاح محل جدید سایت بین المللی اصفهان از تاریخ 14 الی 17 آبانماه 99 برگزار گردید جناب آقای دکتر قاسمی ، سفیر محترم گرجستان از بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی ساختمان اصفهان بازدید نمودند .

وی طی بازدید که از غرفه ای مشارکت کنندگان حاضر در این رویداد داشت ، به تشویق تولیدکنندگان داخلی به حضور در عرصه بین الملل و کشورهای همسایه منجمله گرجستان نمود.