بارگذاری

گزارش تصویری از بازدید جناب آقای دکتر قاضی عسگر معاونت محترم  برنامه ریزی استانداری و جناب آقای صرامی مدیریت محترم سیتی سنتر اصفهان  از بیست و سومین نمایشگاه بین‌المللی ساختمان اصفهان