بارگذاری

برگزاری دومین دوره مسابقات نماچینی آجر با حمایت سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان و شرکت نماچین با حضور 60 مشارکت کننده از سراسر کشور