بارگذاری

با توجه به شرایط ویژه صنعت نمایشگاهی و بالطبع دل‌مشغولی های به حق کلیه فعالین و شاغلین این صنعت که بخش قابل توجهی از آنها در حوزه های غرفه سازی و زیرمجموعه های خدمات نمایشگاهی، شاغل می باشند، انجمن غرفه سازان به عنوان نماینده چندین هزار نفر شاغل؛ ضمن تشکر از عزیزانی که در دوران تعطیلی نمایشگاه ها از تلاش در بازگشایی آن از هیچ کوششی دریغ نورزیدند علی الخصوص مدیریت دلسوز و توانمند شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ج.ا.ایران جناب آقای دکتر حسین زاده و مدیران همراه؛ از مدیران، متفکران، فعالین و نقش آفرینان در حوزه های خصوصی و دولتی این صنعت درخواست می دارد، با توجه به شرایط سخت اقتصادی و تحریم ها، تمامی تلاش خود را در جهت زنده و پویا نگاه داشتن صنعت نمایشگاهی مبذول نمایند و موارد ذیل را در رئوس برنامه های خود قرار دهند:

۱- حفظ همبستگی و ارتقاء وحدت تمامی فعالین و مدیران صنعت نمایشگاهی

۲- اهتمام جدی تمامی مدیران، فعالین و شاغلین در خصوص رعایت پروتکل های بهداشتی در برگزاری نمایشگاه ها در زمان شیوع بیماری کرونا

۳- حرکت هماهنگ و منسجم بخش خصوصی، انجمن های فعال و بخش دولتی، با هدف ایجاد مصالح جمعی و اجتناب از الویت دادن به منافع شخصی در تصمیم گیری های مختلف

۴- ایجاد کارگروه های تخصصی پژوهشی، با هدف بهره مندی از تجربیات و دانش تمامی فعالین این صنعت از سراسر کشور

۵- استفاده از تمامی امکانات و توانایی ها در جهت افزایش تعاملات بیرونی صنعت نمایشگاهی

عبور از شرایط سخت امروز برای صنعت نمایشگاهی ایران مانند بسیاری دیگر از مشاغل و اصناف، تنها با انسجام و کار گروهی و عنایت به موضوعات یاد شده امکان پذیر است و هر یک از ما که با علم و دانستن تبعات انتخاب منافع شخصی به جای مصالح جمعی در این راه قدم برمی دارد، قطعاً می بایست پاسخگوی خیل عظیم شاغلین خسارت دیده و خانواده های آسیب دیده ایشان باشد.

هیأت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی غرفه سازان تهران

منبع : گسترش نیوز   https://www.gostaresh.news/بخش-نمایشگاه-20/105730-پیام-انجمن-غرفه-سازان-خطاب-به-فعالان-نمایشگاهی