بارگذاری

به گزارش روابط عمومی ستاد برگزاری نمایشگاه ، در طی برگزاری نمایشگاه که از تاریخ 20 الی 23 بهمن ماه در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی بندرعباس برگزار گردید ، چند تن از مقامات رسمی استان هرمزگان از این رویداد تخصصی بازدید نمودند .جناب آقای دکتر عظیمی ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان و جناب آقای دکتر رضایی ریاست محترم سازمان راه و شهرسازی استان هرمزگان ضمن حضور درنمایشگاه به بازدید از غرفه های حاضر پرداختند . در روز پایانی این رویداد تندیس یادبود نمایشگاه با حضور جناب آقای مهندس زرینی مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی بندرعباس و جناب آقای مهندس آموخته مدیر برگزاری نمایشگاه به رسم یابود به مشارکت کنندگان اهدا گردید . 

لازم به یادآوریست این نمایشگاه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار گردید .