بارگذاری

در روز پایانی نمایشگاه جناب آقای دکتر نوبانی شهردارمحترم بندرعباس، جناب آقای یعقوب دبیری نژاد، حجت السلام والمسلمین عبدالرضا حیدری سراجی و عیسی عباسی اعضای شورای اسلامی شهر بندرعباس و مدیران مناطق و معاونین شهردار و آقا مهندس سید امیر امیری زاد ، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی هرمزگان از نهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و آخرین دستاورد‌های فناوری این حوزه، در محل دائمی نمایشگاه های شهر بندرعباس بازدید نمودند.

منبع خبر : http://bandarabbas.ir