بارگذاری

عناوين كنفرانس ها و همايش های برگزار شده

كنفرانس بين المللي گرمايش ، سرمايش و تهويه مطبوع ( 2 دوره )

كنفرانس بين المللي مهندسي برق ايران ( 1 دوره )

كنفرانس بين المللي سوخت و احتراق ايران ( 1 دوره )

كنفرانس بين المللي بازرسي فني و آزمون غير مخرب ( 1 دوره )

 کنفرانس علمی بازآموزی ویژه دندانپزشکان ( 1 دوره )

کنفرانس علمی دندانپزشکی با محوریت ایمپلنت و زیبایی ( 3 دوره )

همايش بين المللي موتورهاي درون سوز ( 3 دوره )

همايش جايگاه چرخه سوخت هسته اي در توسعه فناوري ( 1 دوره )

 همايش اصلاحات ساختاری در صنعت نساجی ( 1 دوره )

همايش مديريت كيفيت در صنعت آب و تاسيسات آب و فاضلاب ( 1 دوره )

همايش مشترک مهندسی و علم مواد ( 1 دوره )

کنگره دندانپزشکی نقش جهان ( 2 دوره )