بارگذاری

عناوين كنفرانس ها و همايش های برگزار شده

• كنفرانس بين المللی گرمايش، سرمايش و تهويه مطبوع (2 دوره)
• همايش بين المللی موتورهای درون سوز هتل بين المللی المپيک تهران (آبان 88)
• سومين كنفرانس سوخت و احتراق ايران (هتل بين المللی اسفند 88)
• سمينار آموزشی مديريت تشريفات (1 دوره)
• پنجمين همايش مشترک مهندسی و علم مواد (1 دوره)
• دومين كنگره خاورميانه ای ICOI/IAO
• كنفرانس علمی بازآموزی ويژه دندانپزشكان به همراه نمايشگاه جانبی (1 دوره)