بارگذاری

مشاوران نمایشگاهی سایا نمای پارسیان

مشاوران نمایشگاهی سایا نمای پارسیان

آینه تمام نمای صنعت، اقتصاد و فرهنگ يك كشور می تواند در محلی به نام نمایشگاه متجلی گردد. جنبه های آموزشی، اطلاع رسانی، انتقال دانش و تكنولوژی، معرفی محصولات و خدمات بازاریابی و تبلیغات از رویكرد مهم نمایشگاه ها بوده و به عنوان حلقه ارتباطی و اتصالی بین عرضه و تقاضا، تولید و مصرف، فرهنگ ها و انديشه ها می تواند موثر واقع گردد. شركت سایانمای پارسیان با هدف سازماندهی نمایشگاه های تخصصی و كنفرانس های علمی و كاربردی و كمك به فرايند بازاريابی و تقویت مناسبات اقتصادی بین شركت ها و موسسات علمی و اقتصادی ایجاد و همسو با صنعت روبه رشد نمایشگاه سعی در ارائه خدمات مطلوبتر دارد.

بیشتر

خدمات نمایشگاهی

در جهت افزایش سطح خدمات نمایشگاهی و تامین نيازهای سازمانها و مراکز صنعتی و کارخانجات ، این شرکت به عنوان طراح و سازنده سیستمهای پیش ساخته نمایشگاهی ، دکوراسیون داخلی و مبلمان اداری با بیش از یک دهه تجربه در استان اصفهان فعالیت می نمايد .

همکاران ما