بارگذاری

دانلود تقویم نمایشگاهی سال 1400

ردیف

عنوان

محل برگزاری

تاریخ

شــش مــاهه اول ســـال 1400

1

هفدهمین نمایشگاه تخصصی قطعات خودرو و صنایع وابسته

شانزدهمین نمایشگاه تخصصی خودرو

اصفهان سالن امیر کبیر

18 الی 21 خرداد ماه

2

بیست و سومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان شیراز

شیراز - محل دائمی نمایشگاههای بین المللی

8 الی 11 تیر ماه

3

چهارمین نمایشگاه تخصصی لیزینگ و فروش اقساطی کالای اصفهان

اصفهان سالن امیر کبیر

12 الی 15 مرداد ماه

4

5

6

شــش مــاهه دوم ســـال 1400

4

بیست و چهارمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و صنایع وابسته

اصفهان سالن امیر کبیر

6 الی 10 آبان ماه

5

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنایع و تجهیزات پزشکی ، دندانپزشکی و آزمایشگاهی

اصفهان سالن امیر کبیر

9 الی 12 دی ماه

6

دوازدهمین نمایشگاه تخصصی اصفهان پلاست

نهمین نمایشگاه تخصصی رنگ ، رزین و پوشش های صنعتی

اصفهان سالن امیر کبیر

12 الی 15 بهمن ماه

7

8

9

10

تقویم مذکور به مرور زمان تکمیل خواهد شد