بارگذاری

بیست و دومین نمایشگاه بین المللی جامع ساختمان با حضور بیش از 135 شرکت از 10 استان کشور از تاریخ 18 تا 21 مهرماه 98 در محل برگزاری نمایشگاه های استان اصفهان واقع در پل شهرستان برگزار گردید .