بارگذاری

در روز پایانی و مراسم اختتامیه بیست و سومین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان اصفهان جناب آقای مهندس عسکری ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان با حضور در محل نمایشگاه بین المللی اصفهان ، با همراهی جناب آقای یارمحمدیان مدیرعامل محترم شرکت نمایشگاه های اصفهان وجناب آقای علیرضا آموخته مدیرعامل شرکت سایا نمای پارسیان و مدیر برگزاری نمایشگاه با اهدای لوح یادبود و تندیس های ویژه این دوره نمایشگاه، از حضور تولید کنندگان،شرکت ها و موسسات حاضر در بیست و سومین نمایشگاه جامع صنعت ساختمان تقدیر و قدردانی بعمل آوردند.

این نمایشگاه از تاریخ 14 الی 17 آبانماه در محل جدید نمایشگاه بین المللی اصفهان با حضور بالغ بر 90 شرکت از 10 استان برگزار گردید .