بارگذاری

همزمان با برگزاری بیستمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و تاسیسات سرمایشی و گرمایشی اراک که از تاریخ 19 الی 22 دیماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان مرکزی برگزار شد، همایش منطقه ای مدیران جهاد خانه سازی استانها نیز در این استان برپا و بنا بر هماهنگی بعمل آمده ، این هئیت با حضور در نمایشگاه از غرفه ها ،  محصولات و تولیدات و شرکتهای حاضر در نمایشگاه بازدید نمودند . 

جهت مشاهده تصاویر به گالری مراجعه فرمایید .