بارگذاری

سازمان جهانی صنعت نمایشگاهی (UFI) از سال 2016، هر ساله روز جهانی نمایشگاه (GED) را  اولین چهارشنبه ماه ژوئن برگزار تا صنعت نمایشگاه را در سطح محلی، منطقه ای و در مقیاس جهانی معرفی نماید. در سال‌های اخیر، شاهد فعال‌سازی و فعالیت‌های بازیگران صنعت در بیش از 100 کشور و منطقه در سراسر جهان بود.
امسال، هشتمین دوره GED در 7 ژوئن 2023 با موضوع کلی "
We run the meeting places and marketplaces for everyone" برگزار می شود.

 

ارکان اصلی کمپین :
• ما با تسهیل ارتباطات بین غرفه داران و بازدیدکنندگان به صنعت نمایشگاه خدمت می کنیم تا آنها بتوانند محصولات و خدمات خود را به نمایش بگذارند، ارتباطات و تجارت برقرار کنند، شهرت و برند خود را توسعه دهند. صنایع برای توسعه خود به رویدادهایی تخصصی نیاز دارند.
• رویدادها از نظر اشتغال و درآمد مالیاتی مزایای اقتصادی و اجتماعی قوی را برای مکان میزبان خود ارائه می دهند.
• از جنبه زیست محیطی، نمایشگاه ها روشی پایدار برای انجام کسب و کار هستند: سفر به یک مکان برای ملاقات با چندین مخاطب، سفرهای متعدد را کاهش می دهد و در عین حال در زمان و هزینه صرفه جویی می کند.
• همانطور که صنایع گوناگون بر روی کاهش ردپای زیست محیطی خود از طریق ابتکار خالص کربن صفر تلاش میکنند، رویدادها و نمایشگاه ها مکان هایی برای ارائه راه حل های بحران آب و هوا هستند.


مایکل داک، رئیس UFI می گوید: از زمانی که GED را در سال 2016 به عنوان یک صنعت راه‌اندازی کردیم، از نظر دسترسی و ارتباط در حال رشد بوده است، و این کمپین برای آگاه نگه داشتن تصمیم‌گیرندگان از ما در طول دوران تاریک همه‌گیری بسیار مهم بود. اکنون، پس از بهبودی پس از همه‌گیری، GED به ما اجازه می‌دهد تا بر نقش مهمی که برای هر صنعت، هر جامعه‌ای که در آن خدمت می‌کنیم، تمرکز کرده و برجسته کنیم. ما بیش از هر زمان دیگری این فرصت را داریم که توسط سیاست گذاران و تصمیم گیرندگان به عنوان بخش مهمی که هستیم دیده شویم.  من همه را تشویق می کنم که به فعالیت های امسال بپیوندند.

همه مشاغل و متخصصان این بخش تشویق می شوند تا با برجسته کردن تأثیر نمایشگاه ها در تسهیل ارتباطات و همکاری انواع صنایع و بازارها، به جشن GED2023 در 7 ژوئن 2023 بپیوندند.

 

منبع : https://www.ufi.org/industry-resources/global-exhibitions-day/